Hypospadie

autor: Anonymní dotaz 13.12.2010 20:55

Co je to hypospadie?

Odpovědi na otázku

 • medvídek mýval 31.12.2010 23:13
  vrozená nemoc
 • peto19981 29.12.2010 08:28
  Hypospádia je vrodená vývojová chyba močovej rúry, vonkajšie ústie uretry sa nachádza proximálne a ventrálne od vrcholu glans penis. Presné príčiny vzniku hypospádie nie sú doteraz úplne objasnené, predpokladá sa multifaktoriálna etiológia. Rozlišujeme tri základné formy hypospádie: distálne, stredné a proximálne formy. Diagnostika spočíva v jednoduchej aspekcii. Špeciálna príprava pred plastikou hypospádie spravidla nie je potrebná. Optimálny čas na korekciu hypospádie býva medzi 6. a 24. mesiacom života dieťaťa. Hlavným cieľom liečby je vytvoriť dostatočne širokú neouretru od miesta pôvodného ústia uretry až po vrchol glans penis, bez fistuly, striktúry alebo chlpov, ako aj rovný penis s estetickým kožným krytom. Pre zvolenie správneho terapeutického postupu je nutné definovať, či sa bude jednať o funkčne nevyhnutnú, alebo o estetickú operáciu.
 • andelova23 27.12.2010 16:42
  Hypospádie je relativně častá vrozená anomálie, která spočívá v neúplném vytvoření většinou distální močové trubice.
 • komarkova.olga 26.12.2010 18:10
  Hypospadie je stav, kdy u chlapců není vytvořena celá močová trubice. Ta je krátká a ústí na spodní ploše penisu. Jedná se o vrozenou vadu, kterou před narozením téměř nelze diagnostikovat, ale lze ji chirurgicky korigovat.
 • síma 26.12.2010 16:14
  Je to u chlapců, nedodělaná močová trubice, že je nějáká kračí než by měla být.
 • novina 21.12.2010 13:16
  Tak jsem zase o něco "chytřejší", neznám a nesetkala jsem se s tím...
 • janulik 20.12.2010 22:11
  Tento příznak je následkem vrozené vývojové vady, kdy je močová trubice rozštěpena a její ústí je posunuto různě daleko od vrcholu penisu
 • opickajura 18.12.2010 18:18
  to slyším poprvé, ale ,ale kianid o tom pěkně píše..zasvěceně
 • xzdev100 16.12.2010 08:38
  je to relativně častý jev kdy dojde k neúplnému vytvoření většinou distální močové trubice. s operační léčbou se žačíná u dětí ve věku 1-2 roky.
 • sramkovamarie72 15.12.2010 10:05
  Týká se to močové trubice u chlapce.nejlépe se nechat informovat lékařem.
 • mishule 14.12.2010 23:10
  http://hradec-kralove.sanus.cz/cs/plasticka-esteticka-chirurgie/pece-o-zdravi/operace-vrozenych-vad/hypospadie/
 • jkrej 14.12.2010 22:25
  Hypospadie je stav, kdy u chlapců není vytvořena celá močová trubice
 • jajda69 14.12.2010 10:42
  je to rozštěp močové trubice na spodní straně. Ale je lepší nechat si vše důkladně vysvětlit lékařem
 • Lucie 13.12.2010 23:38
  Hypospadie je stav, kdy u chlapců není vytvořena celá močová trubice. Ta je krátká a ústí na spodní ploše penisu. Jedná se o vrozenou vadu, kterou před narozením téměř nelze diagnostikovat, ale lze ji chirurgicky korigovat.
 • sindu 13.12.2010 21:54
  Relativně častá anomálie, která spočívá v neuplné vytvoření močové trubice
 • kianid1357 13.12.2010 21:13
  Hypospadie, rozštěp močové trubice na spodní straně, postihuje jednoho ze 125–300 narozených chlapců. Je jednou z nejčastěji se vyskytujících vrozených vývojových vad močových cest. Příčiny jsou dosud neznámé, uvažuje se o genetických a hormonálních vlivech. Dle uložení meatu se dělí na přední – 50% (glandulární, koronární, subkoronární), střední – 20% (penilní) a zadní – 30% (penoskrotální, skrotální, perineální). Samostatnou jednotku tvoří hypospadie s chordou. Přední hypospadie mohou způsobovat postiženým psychické trauma, u dalších forem jsou poruchy mikce a ejakulace, u vady spojené s chordou navíc nemožnost sexuálního styku. Vada by měla být diagnostikována ihned po narození neonatologem a do 3–6 měsíců posouzena dětským urologem. Léčba je chirurgická. V poslední době je snaha operovat jednodobě od věku 6 měsíců do 2 let. K vytvoření neouretry se pro přední formy hypospadie doporučuje tubulizace uretry ve dvou vrstvách s hlubokou dorzální incizí ploténky (plastika dle Snodgrasse – TIP). U střední a zadní se využívá k vytvoření chybějící uretry živených laloků nebo volných štěpů, zejména z bukální sliznice. Lalok je našit na ploténku metodou onlay dle Ducketa. Při nekvalitní nebo chybějící ploténce lze využít techniky inlay-onlay navržené Kočvarou, výjimečně se použivá tubulizovaného laloku dle Ducketa. Je důležité, aby výsledky uretroplastiky byly příznivé po funkční i kosmetické stránce.
 • Atog 13.12.2010 21:07
  vrozený rozštěp močové trubice (u mužů)

Adresář

Diskutujte na téma Onemocnění ledvin a močových cest

Píšeme jinde


Zdravě.cz na Facebooku